2 Profil firmy  
  3 Kontakt  
  4 Certifikáty  
  5 Reference  
  6 Developerská činnost  
  7 Sponzoring  
  8 Odkazy  
       
     
 

baneer

Základní kámen stavební společnosti VAPE byl položen v prosinci 1992 a bylo založeno sdružení fyzických osob s cílem vybudovat regionální stavební firmu.Svoji činnost zahájilo ihned počátkem roku 1993 a postupně k standartním stavebním pracem na opravách rodinných a bytových domů byla činnost rozšiřována na novostavby,inženýrské stavby,občanskou vybavenost až po prodej základního stavebního materiálu v areálu SK Na letné ve Velké Bystřici.

   V roce 2002 byla odkoupena část z areálu ZZN, bývalého cukrovaru na adrese ČSA 786 a zde přemístěno sídlo společnosti, která v roce 1998 přešla na společnost s ručením omezeným. V této době gradovaly stavby inženýrské, převážně plynofikace okolních obcí, inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů, stavby bytové i průmyslové.

   V roce 2002 byla Stavební firmou Vape provedena významná ekologická stavba, IV.  etapa skládky odpadů v Mrsklesích a realizována vlastní investice pro výstavbu rodinných domů v Olomouci Nový svět. Po této době byla činnost firmy směřována do oblasti ekologických staveb, rekultivace skládek odpadů v Mrsklesích a výstavba ČOV, stavby průmyslového charakteru a občanské vybavenosti.

   V roce 2005+2006 byla mimo jiné realizovaná výstavba dvou bytových domů ve Velké Bystřici a další etapa skládky odpadů, tentokrát pátá stavba.Na konci roku 2006 byl odkoupen obchodní podíl druhého společníka a Stavební firma VAPE s.r.o. má od té doby jednoho jednatele. Po té firma nadále rozvíjí svoji činnost s ohledem na získané zkušenosti. V následujícím období byly realizovány ekologické stavby jako je VI. etapa skládky odpadů v Mrsklesích, bytová výstavba m.j.nástavba domu s pečovatelskou službou Velká Bystřice, průmyslové stavby  například rekonstrukce výrobní haly Techno Olomouc a z oblasti bydlení je to vlastní investice rodinných domů ve Velké Bystřici.

  V roce 2009 a 2010 se firma zaměřila na průmyslové stavby, kterými  jsou například výrobní haly Techno Olomouc, které kompletně zrekonstruovala. Během těchto roků firma také postavila vlastní rodinný dvojdům ve Velké Bystřici. Tyto realizace jsou důkazem všestrannosti firmy, která je schopná zajistit a zrealizovat jak velké zakázky jakými jsou například již výše zmiňované výrobní haly v Technu Olomouc, tak i menší zakázky jako jsou například demolice, fasády včetně zateplovacích systémů nebo střešní konstrukce i s půdními vestavbami.

Stavební firma VAPE s.r.o. má v Olomouckém regionu své pevné místo a je schopna a zrealizovala velký počet akcí pro města, obce, právnické i fyzické osoby.

Stavební firma VAPE s.r.o. pro Vás zajistí nejen stavbu od zahájení po kolaudaci,
dále také:

  1. poradenskou činnost
  2. projektovou dokumentaci
  3. vyřízení stavebního povolení a nabízí také velmi zajímavé financování stavby.
 
 

 

 
 
Varna
 
Varna
 
Tento web již navštívilo:
(od 25.12.2010)
 
 
Webdesign 2010 radeCZek
balonr@seznam.cz