Reference:
  Bytové domy
  Výstavba RD
  Průmyslové objekty
  Fasády objektů vč. zateplení
  Objekty občanské vybavenosti
  Historické objekty
  Čističky odpadních vod ( ČOV)
  Zámečnické konstrukce
  Skládky odpadů vč. rekultivace
  Sportoviště