Charita

Posláním SPOLU Olomouc je umožnit lidem se zdravotním primárně s mentálním postižením v olomouckém regionu žít a seberealizovat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. Poslání je naplňováno zejména prostřednictvím terénních a ambulantních sociálních služeb: Osobní asistence, Aktivizační a rozvojové programy a Sociální rehabilitace metodou Podporované zaměstnávání. SPOLU Olomouc pravidelně prezentuje na veřejnosti dovednosti lidí s mentálním postižením formou divadelních představení a výstav, 1x ročně organizuje Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez.

Více o sociálních službách a programech SPOLU Olomouc na www.spoluolomouc.cz